خدمات تدوین و مشاوره طرح‌های جامع گردشگری

طرح جامع گردشگری، نقشه‌ ی راهی است که برای موفقیت و پایداری یک مقصد گردشگری تدوین می‌شود.

در واقع از از گام‌های نخستین و بنیادین و به‌شدت مهم برنامه‌ریزی و توسعه استراتژیک گردشگری است که به سه پرسش پاسخ اساسی و راهبردی می‌دهد:

  1. کجا هستیم؟
  2. به کجا می‌خواهیم برویم؟
  3. چگونه می‌خواهیم به آن‌جا برسیم؟

گردشگری، امروزه، نه تنها به عنوان منبع عمده ایجاد اشتغال و تحرک اقتصادی، بلکه به عنوان یک ابزار برای پایداری و حفاظت، و یک کاتالیزور برای نوسازی روستایی و شهری قلم‌داد می‌شود.

 دکتر توریسم، مقاصد را در دستیابی به موفقیت در این صنعت مهم، با طراحی یک طرح جامع هوشمندانه و استراتژیک گردشگری یاری می‌رساند.

طرح‌های جامع گردشگری دکتر توریسم دیدی گسترده و همه‌جانبه از تمام ویژگی‌های مقصد ارائه می‌نماید تا بیان سازد که فرصت‌های بزرگ پیش‌رفت چه هستند، موانع چه چیزهایی می‌باشند و چگونه می‌توان با عبور از موانع به فرصت‌های بزرگ دست‌یافت. استراتژی نهایی، خروجی مطالعاتی دقیق و عمیق و همراه با مذاکرات نزدیک با بنگاه‌های اقتصادی، مسئولین و دولت‌مردان مقصد، و ساکنان آن خواهد بود.

رویکرد ما، به‌گونه‌ای است که تمامی طرح‌های ارائه‌شده قابلیت صددرصدی اجرا را داشته باشند.

از آن‌جایی که پیچیدگی‌های صنعت گردشگری را خوب مطالعه و درک کرده‌ایم، و جایگاه تمامی ذی‌نفعان توسعه یک مقصد را به خوبی شناخته‌ایم، می‌دانیم که با چه راهکارهایی می‌توان جامعه مردمی و بخش خصوصی یک مقصد را جهت یاری و مشارکت و ایجاد تعهد در دست‌یابی به چشم‌اندازهای تعیین‌شده تشویق نمود.

فرآیند تدوین طرح جامع به صورتی طرح‌ریزی شده است تا تمامی منافع محلی را در کنار اقدامات اجرایی برای دستیابی به اهداف مشترک جامعه مقصد در نظر گرفته و این قابلیت را ایجاد نماید تا نتایج به صورت مداوم قابل بررسی بوده و اگر هر زمان تغییری پیش آید، توان سازگاری سیستم گردشگری مقصد بالا باشد.

در پایان فرآیند طرح جامع گردشگری ما، مقصد مورد نظر، چشم‌اندازی استراتژیک، استراتژی و برنامه‌ اجرایی 10 تا 20 ساله‌ای خواهد داشت تا در مسیر توسعه پایدار گردشگری، که به منفعت و مصلحت جامعه محلی، سرمایه‌گذاران و اپراتورهای گردشگری باشد، گام نهند.

چه انتظاراتی باید داشته باشید:

  • ارزیابی مقصد؛ یک ارزیابی جامع و دقیق از جایگاه برند مقصد، جاذبه‌ها، کیفیت محصولات گردشگری مقصد، و یک بررسی جامع از قوانین و سیاست‌گزاری‌های منطقه که بر گردشگری اثرات مثبت یا منفی داشته باشند.
  • چشم‌انداز مقصد؛ یک نگاه بلندمدت مشترک در جامعه مقصد از کیفیت‌ها و چگونگی‌ها.
  • تمرکز بر تقاضا؛ آنالیز میزان بازدیدکنندگان و الگوهای مسافرتی به مقصد و درون آن، با توجه به بازارها و بخش‌های مهم بازارها.
  • اهداف بازدید و اهداف فروش؛ اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت ورود گردشگران و بازدیدکنندگان با توجه به نمایه تعیین‌شده گردشگران.
  • برنامه اجرایی توسعه محصول؛ رویکردهایی جهت ایجاد یا ارتقای تورها، اقامت، جاذبه‌ها، رویدادها، خدمات ارائه‌شونده به بازدیدکنندگان که می‌توانند کیفیت تجربه گردشگران را بالا ببرد؛ و همچنین شامل فرصت‌هایی جهت جذب سرمایه‌گذاری‌ها باشد.
  • اهداف و فرصت‌های بازاریابی؛ استراتژی‌هایی جهت ارتقای آگاهی از مقصد در بازار مربوطه، افزایش فروش و دستیابی به اهداف بازدید.
  • نظارت و بررسی طرح؛ شاخص‌های کلیدی عملکرد همراه با زمان‌بندی‌های تطبیق‌داده‌شده با اهداف و روشی جهت گردآوری داده‌ها و تحلیل میزان موفقیت اقدامات و ابتکارات صورت‌گرفته.