راهکارهای گردشگری جهت برنامه‌ریزی بهینه حفظ منابع

دکتر توریسم بر این باور است که گردشگری پایدار این قابلیت را دارد که نه تنها اثرات منفی بازدید از مناطق طبیعی را از میان بردارد، بلکه می‌تواند ابزاری قدرت‌مند جهت حمایت از حفظ منابع زیستی و اکوسیستم‌ها باشد.

یکی از دلایل مهم ضرورت گردشگری پایدار،افزایش شمار روزافزون گردشگران است از این‌رو،تلاش‌ها در جهت کاهش اثرات منفی گردشگران به ویژه در اکوسیستم‌ها و منابع حساس،رو به افزایش است.

از سوی دیگر در برخی مناطق به ویژه مناطق حفاظت‌شده،گردشگری می‌تواند یک جایگزین اقتصادی برای کسب‌وکارهای مخرب و در تضاد با پایداری مانند شکار،کشاورزی و ماهی‌گیری ناپایدار باشد.

گردشگری پایدار،فرصتی را فراهم می‌آورد تا اقتصاد جوامع محلی که متکی به منابع طبیعی خود هستند،اقتصادی را داشته باشند تا به حفظ و پایداری آن منابع یاری رساند و نه به آسیب و اتمام آن؛ همچنین گردشگری پایدار سبب می‌شود تا مدیران مناطق حفاظت‌شده همراه با جوامع محلی و بخش گردشگری،دارای منافع مشترک گشته و از این‌رو سیستم و چشم‌انداز اقتصادی منطقه روشن گشته و به سوی شکوفایی گام بردارد.

فرآیند برنامه‌ریزی حفظ منابع و گردشگری دکتر توریسم با یک نقشه آغاز می‌شود.نقشه‌ای که در آن به درک کامل و جامع از تمامی تهدیدات مستقیم و غیرمستقیم به تنوع زیستی منطقه می‌رسیم و در این نقشه تمرکز ما بر شرایط اجتماعی-اقتصادی منطقه خواهد بود که معمولا به دلیل نبود جایگزین‌های اقتصادی و نبود استانداردها باعث تخریب محیط‌زیست می‌باشند.

با به دست آوردن داده‌ها و اطلاعات بالا،وارد گام بعدی یعنی پیاده‌سازی الگوهای گردشگری حفاظتی می‌شویم،که دارای شمار زیادی از استراتژی‌هایی است که گردشگری پایدار را به سیستم زیستی و تنوع زیستی منطقه متصل می‌کند.این الگوها باعث می‌شوند تا به طوری پایدار از منابع در راستای منافع محلی استفاده گردد.

شایان بیان است که ما در برنامه‌ریزی‌های حفظ منابع و گردشگری پایدار خود،از شاخص‌های جهانی گردشگری پایدار در کنار ملاحضات جدی ملی-منطقه‌ای استفاده خواهیم نمود.

مقاصد،هتل‌ها،تور اپراتورها و سرمایه‌گذاران،می‌توانند از متقاضیان دریافت این خدمات ما باشند تا منابعی که ایشان در اختیار دارند را پایداری و شکوفایی بخشیم.

چه انتظاراتی باید داشته باشید:

 • اصول علمی و دقیق؛ روش‌شناختی دکتر توریسم به گونه‌ای است که تمامی اقدامات طراحی‌شده بر اصول علمی منطبق می‌باشند و درک کاملی از چرخه ی زیستی منطقه مورد نظر را لحاظ می‌نمایند.
 • برنامه‌ریزی مشارکتی؛ ما در خلاء برنامه‌ریزی نمی‌کنیم،برنامه‌ریزی ما به‌گونه‌ای است که تمامی ذی نفعان،بخش عمومی و خصوصی،نهادها و اجتماعات مردمی را دخیل امر برنامه‌ریزی و اجرا می‌گرداند.
 • ارزیابی تهدیدها؛ ما با روش‌های ویژه ی خود ارزیابی جامع تهدیدات تنوع زیستی را به انجام می‌رسانیم و تمامی شرایط اجتماعی-اقتصادی‌ای که ممکن است به آن آسیب بزند را شناسایی می‌کنیم.
 • بهترین راهکارهای حفاظت از منابع؛ با درک کاملی که از گردشگری پایدار به دست آورده‌ایم،بهترین راهکارها و استانداردها را جهت این امر مهم پیشنهاد خواهیم داد.
 • الگوهای منحصر به فرد؛ الگوهای منحصر به فرد دکتر توریسم در برنامه‌ریزی حفظ منابع به وسیله گردشگری،نتایج زیر را در بر خواهند داشت:
 1. ارتقای استانداردها و اقدامات
 2. افزایش آگاهی و حساسیت محیط‌زیستی و حفاظت از منطقه
 3. افزایش تنوع درآمدی
 4. افزایش نظارت و بررسی
 5. افزایش تولید پولی و مالی منابع
 6. افزایش مشارکت در حفاظت و پایداری