بسترهای نرم‌افزاری جوامع مجازی، مکان‌هایی هستند که در بیشتر مواقع، مقاصد و محصولات گردشگری از این طریق مورد اکتشاف گردشگران و مسافران قرار می‌گیرند و این‌گونه گردشگران نسبت به وجود محصولات یا مقصد آگاهی پیدا می‌کنند. که این آگاهی‌ها می‌تواند طی برنامه‌ریزی‌هایی تبدیل به تصمیم و سپس خرید گردند.

همچنین، با مطالعات در جوامع مجازی می‌توان به نوع نگاه و نکته‌های مثبت و منفی‌ای که نسبت به یک مقصد (برند آن مقصد) وجود دارد را شناسایی و تحلیل نمود و پس از آن تغییرات استراتژیک را اعمال نمود.

دکتر توریسم، در خدمات بازاریابی جوامع مقصد خود، استراتژی‌هایی را تدوین نموده است تا با به‌کارگیری این استراتزی‌ها، علاقه‌مندی‌ها، اشتراک‌گزاری‌ها، تگ‌ها، ثبت نظرها و ... در جوامع مجازی نسبت به یک مقصد بالاتر رود و در واقع سطح آگاهی و تقاضا برای آن مقصد افزایش پیدا نماید.

در واقع با این خدمات ما حجم بزرگی از تقاضا را در جوامع مجازی ایجاد می‌کنیم تا بدین وسیله، میزان گردشگران و مسافران یک مقصد افزایش یابد.

در این خدمات، ما علاوه بر به‌کارگیری تمامی امکانات و کانال‌های دیجیتالی خود، و استفاده از جوامع مجازی گوناگون، به تولید محتواهای هوشمندانه و نشر آن‌ها در فضای مجازی اقدام می‌نماییم تا گردشگران و مخاطبان بالقوه جذب مقصد گردند.

قدرت این جوامع را دست کم نگیرید؛ ولی با یک برنامه یک‌پارچه و منحصر به فرد.

چه انتظاراتی باید داشته باشید:

  • ایجاد و رشد گفتمان؛ دکتر توریسم با برنامه‌های خاص خود باعث می‌شود تا گفتمانی پیرامون مقصد یا محصولات مورد نظر، در فضای مجازی شکل گرفته و این گفتمان در طول زمان رشد پیدا کند؛ تا هم این‌گونه پیام مقصد فراگیر شود و هم تقاضا نسبت به این مقصد افزایش یابد.
  • تبلیغات دیجیتال؛ ما تبلیغاتی هوشمندانه و هدفمند را در سراسر دنیای مجازی جهت دستیابی به گردشگران بالقوه ایجاد و پیاده‌سازی می‌نماییم.
  • تبلیغات اشتراکی؛ ما با ایجاد منافع برای مشترکان محلی مقاصد، هزینه‌های تبلیغاتی را می‌کاهیم و طوری برنامه‌ریزی می‌کنیم تا برندهای مقصد به صورت یک‌پارچه و همراه با هم، در تبلیغات و مناقع شریک باشند.
  • کمپین‌های جوامع مجازی؛ ما کاری می‌کنیم تا مقصد یا محصول خاص مورد نظر، در تمامی بسترهای نرم‌افزاری موجود و مفید، مورد مشاهده قرار گرفته و پیام‌های تعیین‌شده در گستره وسیعی از این بسترهای نرم‌افزاری انتشار یابد.