برندسازی گردشگری ویژه مناطق و مقاصد

بنیان اصلی هرگونه استراتژی بازاریابی، برندی الهام‌بخش است که با مخاطبان خود گفتگوی دوسویه برقرار می‌کند و انگیزه‌های آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با وجود گوناگونی بازارهای موجود، شناخت و درک این‌که چه کسانی باید هدف تعیین بشوند و چگونه با آن‌ها باید ارتباط برقرار کرد، امری حیاتی در موفقیت است.

برندهای گردشگری نیز، چه یک کسب‌‌وکار یا بنگاه باشند و چه تمام یک مقصد، همواره منتقل‌کننده یک پیام به مشتریان و بازدیدکنندگان بالقوه خود می‌باشند. روحی معنوی مشهد، سرشت آرامش‌بخش کیش، جان تاریخی شیراز، همه و همه در قالب برند تعیین و منتقل می‌گردند، برندی که مزیت‌ها و استعدادهای مقصد را برجسته و تعریف می‌کنند. برند، اثری اولیه در مصرف‌کننده ایجاد می‌کند که بعدا توسط خود مصرف‌کننده مورد کشف و بررسی قرار می‌گیرد.

دکتر توریسم، با روش‌های منحصر به فرد خود، به تدوین استراتژی‌های برندسازی کسب‌وکارها، بنگاه‌ها و مقاصد گردشگری می‌پردازد، استراتژی‌هایی که برپایه مطالعات خاصی طراحی می‌گردند و بهترین و دقیق‌ترین پیام‌ها را به مخاطبان و مشتریان منتقل می‌کنند.

ما با مطالعات بازار و مطالعات رقبا، و بهره‌گیری از تکنیک‌های نوین برندسازی با رویکردهای روان‌شناختی و علمی، بهترین احساس از یک مقصد یا بنگاه را طراحی کرده و ارائه می‌دهیم.

در برندسازی دکتر توریسم، مخاطبان و مشتریان بالقوه به خوبی مورد خطاب و گفتگو قرار خواهند گرفت.

چه انتظاراتی باید داشته باشید:

  • پژوهش و مطالعه برند مقصد/بنگاه؛ برند چیزی بسیار بسیار فراتر از یک نشان تجاری و شعار تجاری است. برند مجموعه‌ای منظم از مفاهیمی است که بازدیدکنندگان/ مشتریان از یک مقصد یا یک کسب‌وکار دریافت می‌کنند. دکتر توریسم با انجام پژوهش و مطالعه، این مفاهیم دریافتی را نخست مورد بررسی و تحلیل قرار داده و سپس آن‌ها را شناسایی، و در قالبی هماهنگ، برجسته و منظم به صورت استراتژیک تدوین می‌نماید.
  • نمایه توسعه برند؛ دکتر توریسم با مشارکت محلی به شناسایی و تحلیل مفاهیم و معانی مقصد می‌پردازد که هم برای گردشگران و هم برای ساکنین، برجسته باشند. مقصد چه چیزی را می‌رساند؟ چگونه بر گردشگری و زندگی او تأثیر می‌گذارد؟ ما بهترین روایت را شناسایی و تدوین می‌کنیم تا از مقصد شما به بازدیدکنندگان منتقل شود.
  • برنامه اجرایی مدیریت برند؛ پس از این‌که برند شما تدوین شد، دکتر توریسم برنامه‌ای اجرایی را ارائه می‌نماید تا به مقصد به اهداف تعیین‌شده در زمینه برند دست باید. برندی که شایسته ساکنین و جذاب برای گردشگران باشد.