راهکارهای توسعه نیروی انسانی و کاری گردشگری

نگاه رقابتی به مقاصد،نگاهی بلندمدت است.

مقاصد موفق نخستین اقدام سرمایه‌گذاری و مهم‌ترین آن را به مسائل نیروی انسانی معطوف می‌کنند؛نیروی انسانی به عنوان نیروی محرکه ی اصلی پدیده ی گردشگری.

نیروی انسانی فعال در صنعت گردشگری،هم می‌توانند باعث موفقیت یک کسب‌وکار گردشگری،یک مقصد یا یک کشور شوند، هم می‌توانند باعث عقب‌ماندن آن از رقابت شدید موجود.

دکتر توریسم با بهره‌گیری از توان علمی خود و همچنین نخبگان دانش مدیریت گردشگری،قابلیت آموزش و پرورش نیروهای حرفه‌ای فعال در عرصه ی گردشگری را چه در عرصه‌های مدیریتی و چه در عرصه‌های عملیاتی دارا می‌باشد.

داشتن یک نیروی انسانی سطح بالا و آگاه،نیازمند کاری هماهنگ و نظام‌مند میان بخش خصوصی و بخش عمومی‌ست. ما به روش‌های منحصر به فرد خود این دو بخش را به صورتی هوشمند به هم متصل می‌کنیم و با ارائه برنامه‌هایی،هم توان آموزشی موجود را ارتقا داده و هم مهارت‌ها و دانش‌های مورد نیاز و تقاضای مقصد را در نیروی انسانی مقصد مورد نظر ایجاد می‌نماییم.

با این کار فرصت‌های خوبی را پیش‌روی جوانان جهت اشتغال فراهم می‌آوریم.

چه انتظاراتی باید داشته باشید:

  • ارزیابی نیروی کار؛ یک آنالیز جزئی و دقیق از نیروی کاری و شغل‌های موجود،همراه با بررسی‌هایی جهت توسعه.
  • راهکارهای استخدامی؛ راهکارها و استراتژی‌هایی جهت ایجاد برنامه‌های کارآموزی و کارورزی و استخدام نیروی مورد نیاز.
  • اصلاح ساختاری سیستم آموزشی؛ ارتقای ظرفیت‌های آموزشی و پرورشی جهت دست‌یابی نیروی انسانی به مهارت‌های مورد نیاز.
  • تمرکز بر جوانان؛ تحلیل نگاه جوانان به صنعت گردشگری و استراتژی‌هایی جهت ایجاد فرصت‌هایی حرفه‌ای در صنعت گردشگری برای آن ها.
  • برنامه‌های مدون اشتغال‌زایی؛ تدوین برنامه‌هایی نوآورانه براساس توامندی‌های مقصد جهت اشتغال‌زایی.