مدیریت مقصد،مدیریت هماهنگ تمامی عناصر تشکیل‌دهنده یک مقصد است؛ که شامل جاذبه‌ها،امکانات رفاهی،دسترسی،بازاریابی و مسائل قیمت‌گذاری است.

دکتر توریسم مقاصد را جهت ایجاد بهترین و هماهنگ‌ترین پیوند میان این عناصر،با ارائه برنامه‌ای استراتژیک یاری می‌نماید.

 سازمان‌های مدیریت مقصد (Destination Management Organizations) معمولا بهترین نهادها برای مدیریت گردشگری در یک منطقه به حساب می‌آیند.با حضور این نهاد در یک مقصد،اثرات منفی گردشگری بر جامعه مقصد و همچنین بر محیط مهار و مدیریت می‌شود. همچنین یک نهاد مدیریت مقصد،فرصتی را فراهم می‌کند تا میان بخش خصوصی،بخش عمومی و صاحبان منافع که در حالت عادی گفتمانی با هم ندارند گفتمانی ایجاد گردد.

به این‌صورت از دوباره‌کاری‌ها و کارهای متضاد جلوگیری می‌شود،سرمایه منطقه به صورت بهینه مصرف می‌شود و همه تلاش‌ها در راستای اهدافی مشخص و مشترک خواهند بود و فعالیت‌های بازاریابی،خدمات‌دهی به گردشگران، آموزش نیروی انسانی، حمایت‌ها و پشتیبانی‌ها و بسیاری مسائل دیگر دچار خلاء نخواهند بود.

دکتر توریسم طراحی و توسعه یک نهاد مدیریت مقصد را با تدوین و در نظر گرفتن چشم‌انداز آن مقصد آغاز می‌کند.

تدوین یک چشم‌انداز مشترک از مهم‌ترین و نخستی‌ترین اقدامات توسعه گردشگری یک منقطه است؛چرا که یک چشم‌انداز مشترک،انگیزه و خواست همگانی را نیز به دنبال دارد و این خود انرژی محرک بالایی را در امر توسعه ایجاد می‌نماید.

پس از آن‌که چشم‌انداز تدوین شد،دکتر توریسم ساختاری را همراه با یک طرح تجاری تهیه می‌نماید که در آن همه مسائل و نیازمندی‌ها بررسی و تنظیم گشته‌اند تا نهاد مدیریت مقصد با یک کارکرد اقتصادی آغاز به کار نماید.

 پس از اجرای طرح،دکتر توریسم راهکارهای نهایی را برای مدیریت ابعاد مختلف مقصد ارائه می‌کند:

  • توسعه تجربه؛ توسعه مسیرها،بسته‌بندی و علائم راهنما
  • برندسازی گردشگری و بازاریابی گردشگری؛ خدمات طراحی گرافیکی،جوامع مجازی،تور اپراتورها،رسانه‌ها،سفرهای رونمایی و معرفی
  • دستری به بازار هدف؛ سیستم‌های رزرواسیون،دسترسی به شبکه‌های فعلی
  • اطمینان از یک‌پارچگی و کارکرد برند؛ استانداردها،گواهینامه‌ها و آموزش
  • مدیریت ارتباط با مشتری؛ در سطوح خرده‌فروشی و عمده‌فروشی
  • نمایندگی؛ یکپارچه‌سازی صدای سهامداران و صاحبان منافع

چه انتظاراتی باید داشته باشید:

  • چشم‌اندازی با شفافیت بیشتر،مأموریات‌ها و اهداف استراتژیک برای مقصد و صاحبان منافع مشارکت‌کننده و متعهد بیشتر.
  • طرح تجاری کاملا اجرایی منطبق‌شده بر شرایط و فرصت‌های منطقه.
  • آگاهی بیشتر از مقصد در سطح بازار هدف و افزایش شمار گردشگران،افزایش میانگین روزهای اقامت،افزایش میانگین هزینه روزانه و افزایش درآمدهای مرتبط با گردشگری.
  • پایداری اقتصادی و راهی روشن در جهت توسعه بیشتر اقتصادی.