طراحی مسیرهای گشت و مسیرهای گردشگری به بهترین شکل

جریان یافتن مردم و جمعیت درون و پیرامون یک مقصد،نقشی کلیدی و حساس را در ایجاد فرصت‌های اثرگذاری مثبت اقتصادی دارد؛به ویژه در مناطق روستایی و شهرهای کوچک.دکتر توریسم برنامه‌های سفر و مسیرهای گردشگری را به گونه‌ای طراحی و اجرا می‌نماید که بهترین کیفیت از مقصد در دسترس گردشگران قرار گیرد.

به عنوان یک ابزار بازاریابی،مسیرهای گردشگری می‌توانند طوری توسعه یابند که میزان میانگین اقامت گردشگران را افزایش دهند و حتی میزان میانگین هزینه آنان در مقصد را نیز بیشتر کنند.

توسعه استراتژیک مسیرها و جاده‌ها در یک منطقه از یک استان و در سطح ملی،می‌تواند به متنوع‌سازی محصولات کمک شایانی نموده و کیفیت تجربه سفر را بسیار دستخوش تغییر کند.این متنوع‌سازی می‌تواند با کم‌کردن فشار بر نقطه‌های اصلی مورد بازدید و گسترش منافع و درآمدها به نقاط مختلف به توسعه پایدار جوامع محلی منجر شود.

دکتر توریسم با ایجاد گفتمانی مشترک میان صاحبان منافع،دولت‌مردان و مسئولین،نهادها و جامعه محلی طرحی جامع و اساسی در این حوزه تدوین و ارائه می‌نماید.

ما در طراحی و توسعه مسیرها هیچ محدودیتی در نوآوری نداریم از این‌رو،خلق آن‌چه تاکنون نبوده است،دور از انتظار نیست؛ بله،در یک منطقه روستایی هم می‌توان یک شگفتی آفرید.

چه انتظاراتی باید داشته باشید:

  • شناسایی؛ دکتر توریسم ارزیابی،ارزش‌یابی و اولویت‌بندی دقیقی از شاخص­‌های طرح توسعه مسیر تهیه می‌نماید.
  • مشارکت محلی؛ ما با صاحبان منافع و دخیلان امر روابط نزدیک و منسجمی ایجاد کرده تا در تمامی صاحبان منافع منطقه،در راستای چشم‌اندازی مشترک تلاش نمایند.
  • ارزش‌یابی؛ ما تمامی فرصت‌ها و شکاف‌های مربوط به جاذبه‌ها،زیرساخت‌ها،خدمات،محیط‌زیست و جامعه محلی را ارزش‌یابی می‌کنیم.
  • توسعه؛ دکتر توریسم در کنار کار اجرایی خود برای توسعه مسیرها تمامی نهادها و سازمان‌های محلی را دخیل کرده و مشارکت می‌دهد.
  • بازاریابی و تبلیغات؛ توسعه و اجرای یک استراتژی بازاریابی برای مسیر تعیین‌شده جهت دسترسی به بازارهای هدف، برندسازی و جایگاه‌یابی میان رقبا.