هم‌پیوندسازی کشاورزی و گردشگری

مناطق روستایی به‌طور فزاینده‌ای در حال تبدیل به مقاصد مورد پسند برای سفر می‌باشند،به‌ویژه چشم‌انداز فرهنگی مردمان روستا و شیوه زندگی ایشان از دید گردشگران بسیار جالب توجه است.

برنامه گردشگری و کشاورزی دکتر توریسم،ارتباط زنجیره‌های ارزش،دست‌رسی تولیدکنندگان خرد به بازارهای بیشتر و فراتر،تنوع محصولات،افزایش امنیت غذایی،تبلیغات محصولات کشاورزی در داخل صنعت گردشگری را در دستور کار دارد.

صنعت گردشگری می‌تواند بازاری پرظرفیت برای محصولات کشاورزی برنامه‌ریزی و تلقی گردد.به صورتی که هتل‌ها،مراکز اقامتی و رستوران‌ها،تقاضای محصولات متنوع کشاورزی داشته باشند و گردشگران نیز،بخشی از مصرف‌کنندگان این محصولات برنامه‌ریزی گردند.

گردشگری کشاورزی معمولا استراتژی‌ای امکان‌پذیر جهت توسعه اقتصاد محلی و تبلیغات و ارتقای رویکردهای سنتی پایدار در حوزه گردشگری می‌باشد.

توسعه گردشگری کشاورزی،به این‌جا ختم نمی‌شود؛بلکه می‌توان به آن جنبه‌ها و ابعاد دیگری را نیز افزود.برای نمونه برگزاری تورها و سفرهای گردشگری کشاورزی، در حوزه جاذبه‌های روستایی،ایجاد مشارکت گردشگران در فعالیت‌های کشاورزی و باغ‌داری،جای کار و خلاقیت بسیار دارد و امکان ظهور شرکت‌ها و کسب‌وکارهای محلی را چند برابر می‌نماید؛به این مفاهیم باید مسئله صنایع دستی را نیز افزود.

 برنامه گردشگری و کشاورزی دکتر توریسم کمک می‌کند تا میان بخش‌های کشاورزی،چشم‌اندازهای مشترک و یک‌پارچگی‌های عمیق و عملیاتی ایجاد گردد؛ هم‌زمان با این اقدام،در حوزه گردشگری کشاورزی راه‌کارهایی جهت توسعه،توسعه محصولات و فروش بهتر آن‌ها مطالعه و ارائه می‌گردند.

ما میان کشاورزی و گردشگری،به صورت هنرمندانه و زیبا پیوندی راهبردی ایجاد خواهیم کرد.

چه انتظاراتی باید داشته باشید:

  • مطالعات تقاضای بخش گردشگری؛ صنعت گردشگری می‌تواند ظرفیت قابل توجهی جهت تقاضای محصولات گردشگری باشد،به ویژه برای کشاورزان کوچک‌تر.ما با مطالعات جامع خود،تمامی تقاضای موجود و بالقوه را شناسایی خواهیم کرد.
  • مطالعات عرضه بخش کشاورزی؛ محصولات کشاورزی به ویژه محصولات خاص،معمولا برای گردشگران بسیار جالب هستند.در این مطالعات ما این محصولات را شناسایی می‌کنیم و به عنوان پیشنهاد به کشاورزان اعلام می‌داریم تا به این‌صورت بتوانیم با بخش تقاضا ارتباط ایجاد کرده و میزان درآمد کشاورزان و اقتصاد محلی را افزایش دهیم.
  • کارگاه آموزشی گردشگری و کشاورزی؛ کنار هم آوردن و نشاندن دو صنعت گردشگری و کشاورزی جهت گفتگو،مشارکت،همکاری و برنامه‌ریزی‌های راهبردی.این کارگاه به مسئولان و دست‌اندرکاران محلی پیشنهاد می‌گردد.
  • برندسازی و بازاریابی آزمایشی؛ با اجرای این تکنیک،ما برندسازی و بازاریابی اولیه‌ای را برای محصولات کشاورزی مطالعه شده،جهت عرضه به بازارهای شناسایی‌شده اجرا می‌نماییم تا پس از مشاهده و رصد رفتار گردشگران و بازارهای هدف،اقدامات و گام‌های بعدی را تدوین و ارائه نماییم.