توسعه گردشگری پایدار و اکوتوریسم

گردشگری همواره اثراتی را بر محیط‌زیست و جوامع مقصد می‌گذارد. این اثرات هم مثبت هستند و هم منفی. ولی توسعه گردشگری، بدون مدیریت اثرات آن، می‌تواند باعث آسیب به محیط‌زیست، فرهنگ و جامعه میزبان باشد.

توسعه گردشگری پایدار، با مدیریت اثرات گردشگری بر محیط‌زیست، اقتصاد و جامعه مقصد، منابع مقصد را حفظ نموده و حتا باعث ارتقای آن‌ها نیز می‌شود.

دکتر توریسم با طراحی خدمات توسعه گردشگری پایدار، و یک‌پارچه‌سازی آن با مسائل مهم کشور همچون مسئله آب و اشتغال جوانان، آماده است تا طبق مدل‌ها و تکنیک‌های نوین و علمی، توسعه مقاصد گردشگری در کشور را به صورت پایدار برنامه‌ریزی و اجرا نماید.

ما با بهره‌گیری و ترکیب مدل‌های گوناگون توسعه گردشگری پایدار (مانند مدل VICE)، تمامی منابع مقصد را پایداری بخشیده، کیفیت تجربه سفر بازدیدکنندگان را بیشینه کرده و از تمامی استعدادهای اقتصادی مقصد استفاده خواهیم نمود.

در برنامه‌های توسعه پایدار گردشگری دکتر توریسم، توجه خاصی به جوامع محلی و فرهنگ ایشان می‌گردد، همچنین ما حساسیت خاصی به منابع طبیعی و زیستی مقاصد در امر توسعه داریم.

از این‌رو، تمامی برنامه‌های توسعه گردشگری دکتر توریسم، کاملا منطبق با اصول گردشگری پایدار است.

خدمات توسعه گردشگری پایدار دکتر توریسم شامل موارد زیر می‌باشد:

  • بهینه‌سازی و پایداری‌بخشی مقاصد موجود
  • طراحی طرح‌های توسعه پایدار گردشگری
  • مشاوره پایداری طرح‌های توسعه گردشگری
  • خلق راهکارهای نوین و نوآورانه پایداری و حل بهینه مشکلات
  • طراحی، توسعه و پیاده‌سازی اکوکمپ‌ها و اکوپارک‌ها
  • طراحی و توسعه اکولوژیک
  • معماری منطبق بر طبیعت
  • مطالعات و تحلیل بازار برای کسب‌وکارهای اکوتوریسمی
  • توسعه تورها و بسته‌های سفر طبیعت‌گردی و مطابق با طبیعت و جامعه محلی
  • شناسایی، مهار و توسعه راهکارهای عاری از کربن