مراکز تفریحی، از عوامل مهم جذب بازدیدکنندگان به یک مقصد هستند. کیفیت و تنوع این مراکز در موفقیت مقاصد گردشگری می‌تواند تأثیر زیادی داشته باشد.

کشور ما با توجه به ظرفیت‌های فضایی و جغرافیایی بسیار، از مراکز تفریحی کمی نسبت به جمعیت خود برخوردار است.

دکتر توریسم، با رویکرد گردشگری، توسعه اقتصاد محلی، نوآوری و با استفاده از توان کارشناسی طراحی خود، خدمات مشاوره مراکز تفریحی را در قالب موارد زیر ارائه می‌نماید:

  • طراحی پارک‌های موضوعی
  • طراحی پارک‌های شهری
  • طراحی شهربازی
  • طراحی مراکز تفریحی و سرگرمی
  • طراحی مراکز فرهنگی و بازی
  • ایجاد مراکز خاص و نوآورانه بازی و سرگرمی با توجه به ویژگی‌های منطقه
  • ایجاد جاذبه‌های خاص و طراحی بازی‌های جدید