«تیم سازمانی یک‌پارچه و پویا برابر است با موفقیت سازمان»

دکتر توریسم با به‌کارگیری روش‌های نوین دانش مدیریت منابع انسانی، به‌کمک متخصصان خود در این حوزه، امکان ایجاد یک‌پارچگی و پویایی را در سازمان شما فراهم می‌کند.

مأموریت دکتر توریسم در حوزه خدمات مشاوره سازمانی، تسهیل رشد و تجدید ساختار سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های فعال در حوزه گردشگری، به وسیله ارائه خدماتی که اثرات مثبتی بر اثربخشی سازمانی، بهره‌وری کارکنان، انگیزه، رضایت شغلی و رضایت شخصی بگذارند.

ما در انجام این مأموریت به اصول زیر پای‌بند هستیم:

  • ما این خدمات را با بالاترین سطح اخلاقی و حرفه‌ای به انجام می‌رسانیم.
  • ما به منحصر به فرد بودن هر سازمانی و شرکتی احترام خاصی قائل هستیم و براساس نیازها و خواسته‌های ایشان، خدمات خود را سفارشی‌سازی می‌کنیم.
  • ما روابط پایداری با مشتریان خود ایجاد می‌کنیم و این روابط برپایه اعتمادی دوطرفه و تعهد به تعالی در خدمات است.
  • ما به کارمان افتخار می‌کنیم و از هیچ تلاشی در جهت برآورده کردن نیازهای مشتریان دریغ نمی‌کنیم.

خدمات مشاوره توسعه سازمانی دکتر توریسم به شرح زیر می‌باشد:

ارزیابی |