دکتر توریسم بر این اندیشه است که چگونگی روش مدیریت منابع انسانی  سازمان (برای نمونه: فرهنگ همکاری)، سرانجام در در سودآوری نهایی سازمان قابل لمس است.

در سازمان‌های موفق و کارآمد، فرهنگ سازمانی توسط همه کارکنان آن شناخته و درک شده است و مورد پذیرش همه آنان قرار دارد. این سازمان‌ها مطالعات و نظارت‌های فنی خود را در این حوزه‌ها به‌انجام می‌رسانند:

 • استراتژی / مأموریت
 • اهداف
 • سنجش و ارزیابی
 • ارتباطات
 • مرزهای گروهی
 • توان و وضعیت
 • روابط و پیوندها
 • تشویق و جوایز

 در ارزیابی سازمان‌ها، ما معمولا از داده‌های گردآوری‌شده بسیاری استفاده می‌کنیم تا نمایه‌ای جامع از سازمان تدوین نماییم. روش‌هایی که ممکن است به کار گرفته شوند به شرح زیر می‌باشند:

 • پژوهش بایگانی‌شده‌ها
  ما برای درک کامل بستری که سازمان در آن حضور و فعالیت دارد، گزارش‌های متعددی را جهت مستندسازی مطالعه و بررسی می‌نماییم.
 • گروه‌های تمرکز
  برای بررسی و کاوش دیدگاه‌های عناصر مهم، گروه‌های تمرکز برخی زمان‌ها تشکیل می‌شوند. معمولا ما نظرسنجی‌ای ساختارمند را جهت جذب دیدگاه این گروه‌ها تنظیم می‌نماییم.
 • مصاحبه‌
  برگزاری مصاحبه‌های فردی یا گروهی، جهت دستیابی به دیدگاه‌های زمینه‌ای و دست‌اول، با مهم‌ترین بخش‌ها و افراد سازمان. مصاحبه‌هایی ساختارمند جهت دست‌یابی دقیق به مسائل.
 • پرسش‌نامه ارزیابی فرهنگ سازمان و فرهنگ همکاری
  بهره‌گیری از نظرسنجی‌ها و پرسش‌نامه‌های سازمانی ویژه دکتر توریسم جهت رصد کامل فرهنگ حاکم بر سازمان، که برای سرعت و کارآمدی گاهی از تکنیک‌های نمونه‌گیری استفاده می‌نماییم.