گفته می‌شود چیزی که قابل سنجیدن باشد، انجام‌شدنی‌ست.

 یکی دیگر از خدمات ویژه دکتر توریسم به سازمان‌ها و شرکت‌های صنعت گردشگری و صنایع خدماتی مرتبط، برنامه‌های ارزش‌یابی و تحلیل‌های آماری با بهره‌گیری از نظریه‌ها و تکنیک‌های تخصصی مانند روش کارت امتیاز متوازن، نرخ بازگشت سرمایه، و نرخ اثر بر تجارت، می‌باشد.

ما می‌دانیم که داده‌ها و اطلاعات، همه نهفته در دل سازمان است، از این‌رو با همکاری منسجم با مشتریان خود داده‌ها، اطلاعات و شاخص‌های کلیدی را شناسایی و سنجش می‌کنیم، که این کار در مقیاس‌های فردی، تیمی و گروهی و تمامی سطوح سازمانی قابل انجام است.

ما با ترکیب شاخص‌های تکوینی و تراکمی، تمامی روابط میان متغیرهای سازمانی را شناسایی می‌نماییم تا حل مسائل، تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص منابع، با سرعت و آسانی بیشتری صورت گیرند.