جهت موفقیت مشتریان‌مان و تبدیل آنان به سازمان‌هایی با کارآیی بالا، دکتر توریسم خدماتی را طراحی کرده‌است تا فرآیند برنامه‌ریزی برای آینده، آسان‌تر شده و برنامه‌های نهایی نیز کاملا اجرایی باشند.

ما این‌کار را از راه یاری‌رسانی به رهبران سازمان‌ها جهت شناسایی فرصت‌ها، با تأکید بر نقاط قوت سازمان‌های ایشان و اصلاح و ارتقای نقاط ضعف همراه با کاهش تهدیدها و ریسک‌ها، به انجام می‌رسانیم.

این فرآیند ویژه دکتر توریسم، باعث ایجاد برنامه زمانی دقیق، با شتاب بالا جهت اجرا، و کاملا اجرایی می‌گردد.

به طور خلاصه، الگوی این خدمات ما به شرح زیر می‌باشد:

  • شناسایی و شفاف‌سازی مسائل و چالش‌های مهم سازمان
  • ایجاد توافق سازمانی جهت پیاده‌سازی فرآیند تغییر
  • تصمیم‌گیری جهت چگونگی مشارکت افراد در فرآیند تغییر
  • تعیین میزان اثر این افراد در استراتژی مشخص‌شده
  • تصریح اطلاعاتی که کارکنان جهت کار با کیفیت و تصمیم‌گیری‌ها هوشمندانه جهت دست‌یابی به اهداف آینده به آن نیاز دارند
  • تهیه روش‌ها، فرآیندها و رویکردهایی که کارکنان به وسیله آن‌ها، باعث ایجاد تغییرات واقعی و استراتژیک می‌شوند