ما در دکتر توریسم، الگوهایی داریم تا بتوانیم بررسی‌های چندسطحی و سفارشی مورد نظر سازمان متقاضی را طراحی و اجرا نماییم.

برای این کار، ما معمولا شایستگی‌ها و توانایی‌های هسته‌ای سازمان متقاضی را تعقیب و واکاوی می‌نماییم. در مواقع نیاز نیز، از پرسش‌نامه مدیریت با کارایی بالای دکتر توریسم (DHPMI) را که 11 شاخص را مورد بررسی قرار می‌دهد، استفاده می‌کنیم تا اثربخشی مدیریت و رهبری سازمان مربوطه را تحلیل نماییم.

همچنین، یک بررسی 360 درجه (سفارشی‌سازی شده جهت بررسی تمامی زوایای سازمان)، که بر بستر امن وب می‌باشد را طراحی و پیاده‌سازی می‌نماییم تا به سریع‌ترین، ساده‌ترین و بهترین شکل به نتایج دست یافته و در اختیار سازمان متقاضی گذاریم.

ارزیابی سفارشی سازمان دکتر توریسم، به تمامی سازمان‌هایی که مایلند به حداکثر توان و پویایی خود دست یابند، پیش‌نهاد می‌گردد.

با دکتر توریسم، خواهید درخشید.