ورود ثبت

ورود به حساب

نام کاربری *
گذرواژه *
به خاطر بسپار

نام‌نویسی

بخش‌های ستاره‌دار الزامی هستند.
نام *
نام کاربری *
گذرواژه *
تأیید گذرواژه *
ایمیل *
تأیید ایمیل *
 
«بنیان‌گذار خدمات مدیریت گردشگری در ایران»

توسعه سازمان

خدمات توسعه سازمان دکتر توریسم
Organization Development Services

دکتر توریسم با بهره‌گیری از استراتژی‌ها و رویکردهای سیستمی، بهره‌وری فردی و سازمانی را افزایش داده می‌دهد.

ما سازمان را یک سیستم پویا می‌دانیم، از این‌رو جهت توسعه سازمان، مسائل زیر را در نظر می‌گیریم:

 • برنامه‌ریزی و استراتژی
  شفاف‌سازی اهداف بنیان همه چیز است. ما در فرموله کردن استراتژی‌ها و برنامه‌های تاکتیکی و اجرایی برای رسیدن به آن اهداف؛ همراه شما هستیم.
 • ساختار سازمانی
  ما ساختار کلی سازمان را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهیم، شغل‌های سازمان را بازشناسی می‌کنیم و شرایط کاری و روابط درون‌سازمانی را واکاوی می‌نماییم، تا بهترین ساختار کارآمد را پیش‌نهاد نماییم.
 • مدیریت تغییر
  مدیریت تغییر، یعنی تطبیق و هماهنگی مستمر با شرایط بازار و بهتر انجام دادن این فرآیند نسبت به رقبا. ما با تدوین برنامه‌های سیستمی و پویا این مسئله را با تأکید بر چهار حوزه کلیدی استراتژی، اجرائیات، فرهنگ و پاداش، برای شما تسهیل می‌نماییم.
 • الگوهای صلاحیت و شایستگیما به سازمان‌ها کمک می‌کنیم تا شایستگی‌های دانشی، مهارتی و نگرشی لازم ضروری جهت موفقیت سازمان را در تمامی سطوح سازمان شناسایی نمایند. پس از این‌که این موارد شناسایی شدند، اقداماتی در خصوص منابع مهم انسانی صورت خواهند گرفت تا نتایج مد نظر حاصل گردد.
 • توسعه تیم و گروه
  در کارهای مشارکتی حال حاضر، وجود تفاهم و اعتماد امری ضروری است. ما در تدوین منشورهای تیمی، ساخت کانال‌های ارتباطی، و مکانیزم‌های بازخوردگیری، سازمان‌ها را یاری می‌رسانیم. ما با ورود به سطوح مختلف تیمی/گروهی آن‌ها را کمک می‌کنیم تا مهارت بیشتری در حوزه‌های درون‌فردی و میان‌فردی داشته باشند و در نتیجه کارآیی تیمی بالایی را به دست آورند.
 • ساخت تیم و گروه
  ما با پیش‌نهاد مواردی چون برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی، تمرین‌های عملی و تجربی، سناریوهای حل مسئله و مطالعات موردی کاری می‌کنیم تا تیم‌ها/گروه‌ها توانایی‌ها و کارایی‌های خود را به صورت کاملا مؤثر کشف نمایند.
 • مشاوره فرآیندها
  انتخاب روش درست، یعنی انتخاب میان موفقیت و شکست. ما سازمان‌ها را در انتخاب روش‌ها و فرآیندهای درست یاری خواهیم رساند.

مدیریت تغییر در سازمان

برنامه‌ریزی آینده سازمان

توسعه رهبری سازمان

ارزیابی سفارشی (360درجه)

راه‌کارهای رشد درآمد سازمان

ارزیابی جامع سازمانی

سنجش و ارزشیابی سازمانی

ارزیابی تیمی

ارزیابی کارکنان

درخواست مشاوره یا تماس

آموزش و پژوهش گردشگری