با پژوهشی که توسط STCRC ( کانون پژوهشی همیاری گردشگری پایدار) صورت گرفت، مطالعات موردی بسیاری برای بررسی ساختارها و فرآیندهای پرورش نوآوری در مقاصد گردشگری انجام شد.

که روی‌هم‌رفته برون‌شد این مطالعات نشان‌گر اهمیت سه چارچوب بنیادی در مدیریت مقاصد گردشگری در راستای بالا بردن توان نوآوری آن مقاصد است:

 

 • اهمیت سرگذشت و تاریخ‌چه؛

مقاصد گردشگری، به ویژه مقاصد در مقیاس‌های محلی، پیش از هرگونه تلاش در جهت نوآوری، باید به درک کامل از تمامی جوانب سرگذشت توسعه و مدیریت در منطقه خود دست‌یابند، و سپس ادراک بالایی نسبت به وضعیت کنونی منطقه خود پیدا نمایند.

 

 

 • اهمیت سامانه (سیستم) ؛

درک سامانه‌ای (سیستمی) از بخش گردشگری در منطقه خود، که این کار باعث می‌شود آنان، از پیچیده‌گی‌های بخش گردشگری در منطقه‌شان آگاهی بیشتر پیدا نمایند، روابط و پیوندها را بهتر بشناسند، و پیروی آن، فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو را، بهتر شناسایی کنند.

 

 • اهمیت دانش و آگاهی؛

درک درست از مسئله نوآوری و سامانه گردشگری مقصد، این امکان را فراهم می‌آورد تا سرمایه‌ها را هرچه بیشتر به سمت جنبه‌های مثبت گردشگری (تقویت شاخص‌های مثبت) در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی جهت دهند.

 

در ادامه همین مطالعات، پژوهشی با نام «بررسی نقش گردشگری در اقتصاد منطقه‌ای»، 9 مورد کلیدی را که در توان نوآروی منطقه، تأثیرگذاری بالایی دارند مشخص نمود؛

 1. رقابت اقتصادی در منطقه و سرمایه‌گذاران آن
 2. خوشه‌سازی منابع گردشگری که شامل محصولات گردشگری، مهارت‌های نیروی انسانی و امکانات رفاهی می‌شود
 3. سطح ادراک از بخش گردشگری و پیوندهای میان سرمایه‌گذاران
 4. وجود گروه‌های یک‌پارچه(متحد) توسعه بنیان شده برپایه ویژگی‌های اساسی منطقه
 5. ظرفیت کارآفرینی رهبران مقاصد
 6. توسعه و گسترش حجمی از محصولات مهم گردشگری در منطقه
 7. هم‌کاری و هم‌پیوندی دولت‌مردان مقاصد در فرآیند نوآوری
 8. تولید و توزیع مؤثر و کارآمد دانش در تمامی سامانه گردشگری مقصد
 9. قدرت و توان محیط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مقصد

 

رقابت روز افزون در میان مقاصد گردشگری به هم‌راه نامحدود نبودن منابع گردشگری، به ویژه منابع محیطی و آثار تاریخی، از مهم‌ترین عوامل پاگذاشتن پدیده نوآوری به صنعت گردشگری است.

از این‌رو، مدیران و رهبران گردشگری مقاصد، برای توسعه پایدار مقاصد خود، راهی جز بهره‌گیری از نوآوری در فرآیندها و محصولات خود ندارند.

پرواضح است که پیش‌رفت دانش و فن‌آوری، و همچنین درک بیشتر انسان از سرگدشت و تاریخ خود، عرصه نوآوری را بسیار باز و گسترده می‌سازد.

شاید بی‌راه نباشد که بیان داشت، نوآوری منبعی نامرئی در صنعت گردشگری‌ست.

 

اطلاعات نویسنده
Mehran Sarfallah
درباره نویسنده:
مؤسس و مدیریت دکتر توریسم؛ بنیان‌گذار خدمات مدیریت گردشگری در ایران. او کارشناس بازاریابی و استراتژیست دیجیتال نیز می‌باشد.